Posted on 1 Comment

Teknikk i fotball

Teknikk er utøvelsen av et valg. Man kan diskutere pasningsteknikk, nærteknikk, skuddteknikk og ofte blandes også begrepene dribleferdigheter og teknikk. Begrepet teknikk kan virke diffust i en subjektiv fotballverden. For å gjøre fotballen mer objektiv er det derfor viktig å klargjøre disse begrepene.

Teknikk_Illu

Ingen situasjoner i fotball er identiske. Aldri. De kan være like, men alle faktorene vil aldri være identiske. Unntatt på trening. I mange pasningsøvelser er valget og de eksterne faktorene tatt bort, trener man da pasningsteknikk? Hvis spilleren blir bedt om å utføre en spesifikk finte på en kjegle, trener han nærteknikk?

Verheijen-Fitness

Hver fotballhandling består av eksterne faktorer. Hver handling de foretar seg er kommunikasjon, dette kan kalles for taktikk på lagnivå. Det kan være en medspiller som møter for å motta ball, en medspiller som roper at han er spillbar eller en motspiller som løper for å presse ballfører.

Basert på denne informasjonen er det opp til spilleren å ta ett valg. Valget er betinget av spillerens spilleforståelse, en spiller med god spilleforståelse vil ofte ta gode valg. Spilleforståelse kan trenes ved coaching, veiledning, prøving og feiling, men uten denne dimensjonen er teknikken verdiløs. Vi har alle sett spillere som kan trikse så lenge han vil og gjøre hva han vil med ballen så lenge han er upresset, men som alltid mister ballen i kampsituasjon. I slike tilfeller har teknikken blitt ett mål i seg selv, istedenfor en løsning på en situasjon eller et problem.

Først når spilleren har oppfattet kommunikasjonen og tatt ett valg er teknikken avgjørende. Teknikk er utførelsen av valget, det er teknikken som avgjør om gjennombruddspasningen havner bak spilleren, i rommet medspiller er på vei inn i eller over sidelinja.

Om du som trener setter opp øvelser hvor spillerne skal sentre fra A-B uten eksterne faktorer eller en valgdimensjon trener du ikke lengre pasninger. Ikke pasningsteknikk. Kun sparking. Selv om spillerne kanskje slår bedre innsidepasninger av dette er utbyttet langt bedre med en holistisk øvelse. Noen situasjoner krever terping på isolert teknikk, f.eks. kan man ikke forvente at en tiåring kan slå langpasninger før noen har lært han teknikken, men isolert trening bør være unntaket.

IsolertTeknikk

Når teknikken er mestret må den testes i realistiske situasjoner. Har man nettopp brukt mye tid på å mestre kortpasninger kan man muligens spille overtallsspill for å gi ballfører flere muligheter til å bruke innsidepasning i spill.

Om en spiller er så dårlig teknisk at han gjør det umulig å utføre en øvelse kan han eller hun bli bedt om å trene isolert teknikk. Målet med det vil være å differensiere slik at resten av laget kan fortsette med læringspunktene i øvelsen og at vedkommende som dro ned nivået kommer på ett nivå som lar dem bli med på øvelsen igjen.

En god øvelse inneholder både kommunikasjon, valg, teknikk, fitness. Formålet med øvelsen er å gjøre spillerne bedre i kamp, og isolert teknikk finnes ikke der. En holistisk tilnærming til fotballtrening vil forberede spillerne bedre på kampen og vil derfor være mer effektiv.

Når Cruyff «oppfant» sin berømte vending var det ikke for å ha sin egen merkevare, det var en løsning på en situasjon. Når unge spillere i dag lærer og terper på denne vendingen i dag er teknikken ofte ett mål i seg selv. Er det lurt? Hva med å lage en øvelse som oppfordrer spillerne til å vende, for så å la spillerne selv prøve å feile for å finne ut når og hvordan det er lurt å vende. Lær dem de grunnleggende reglene (beskytt ballen osv) og coach dem på valg og teknikk.

Når teknikk er definert som utførelsen av et valg er det vanskelig å rettferdiggjøre klassisk, isolert, teknikktrening. For finnes virkelig isolert teknikk i en fotballkamp?

Advertisements

1 thought on “Teknikk i fotball

  1. […] intensitet og over en gitt tid på 90-120 minutter. (Les våre artikler om fotballhurtigheteller teknikktrening i fotball for mer […]

Leave a Reply