Posted on Leave a comment

Bokanmeldelse – Bok om lederskap basert på Sir Alex Fergusons tankesett

«How to think Like Sir Alex Ferguson – The business of winning and managing success» er boken kalt, den er skrevet av professor Damian Hughes og tilbyr en rekke tips til hvordan du som leder kan oppnå ønskede resultater. Boken fremstiller Ferguson som en varm, sjarmerende og jovial type. Hårføneren brukte han sjeldent, og såfremt spillerne viste at de ville vinne og gjorde så godt de kunne ville han være fornøyd.

SAF1

En bok den kan sammenlignes med er Erik Bertrand Larsens «Bli best med mental trening». Hovedforskjellen er at denne boken spesialiserer seg mot ledelse, og hva som kreves for å være en god leder. Kapitlene gjenspeiler det, se liste på bildet nedenfor. Hvert kapittel inneholder en eller flere øvelser for leseren, disse er ofte med på å underbygge et poeng.

SAF2

Ferguson var svært opptatt av endringer, mye endret seg i fotballen fra han tok over Man Utd i 1986 til han ga seg i 2013. Han er bla. Kjent for sitatet «I always felt I can’t afford not to change», dette er ett stort tema i boken. Hvordan godta endringer, hvordan styre de og hvordan ha kontroll når alt rundt forandrer seg. Ferguson var uten tvil en av ekspertene på dette, han skiftet ut stjernespiller etter stjernespiller og klarte allikevel å vedlikeholde lagets sportslige resultater. Det er liten tvil om at en av hans styrker var nettopp dette, å styre endringer. Til tross for (eller kanskje på grunn av?) at han solgte ikoner som Beckham, Keane og Ronaldo fortsatte laget hans å vinne.

I boken fortelles det en historie om unge Robbie Brady som lot Ronaldo slippe foran i kantinekøen. Ferguson så dette og kalte Brady til seg, og spurte hvorfor han hadde gjort det. Ferguson så nemlig på dette som en form for underkastelse, og det var ikke en Manchester United spiller verdig. Brady prøvde å forklare at han bare var høflig, og følte det var naturlig ettersom Ronaldo var verdens beste fotballspiller. Ferguson avbrøt han og sa «Jeg vil du skal tro du er bedre enn han. Jeg vil at du skal tro du kan ta plassen hans i laget. Jeg vil ikke at du skal være underdanig han. Ikke gjør det igjen.» Det sier mye om Fergusons karakter, og hva han krevde av sine spillere. Han ville ha spillere sultne på suksess, som viste lite respekt ovenfor de eldre og som tok det han ville ha uten å spørre.

En test han designet for å vurdere unge spilleres karakter var slik. Han inviterte den unge spilleren inn på et mørkt kontor og startet en video av ett av spillerens verste øyeblikk på fotballbanen. Når filmen var ferdig ba han unggutten forklare hva som hadde skjedd på det de nettopp så. Ferguson var kun interessert i hvordan spilleren taklet dette, tok han ansvar eller lagde han unnskyldninger. Skyldte han på andre eller sa hva han skulle gjort annerledes.  Gary Neville svarte følgende da han skulle beskrive sin verste kamp «My arsehole dropped out. Didn’t feel in the game.»

Boken tar også for seg hvordan lederen utvikler seg selv. Her skrives det bla. Om visualisering. Sitatet «suksessfulle mennesker vet at alt skapes to ganger. En gang i hodet ditt, og en gang i virkeligheten» forklarer dette veldig godt. Det er også inkludert øvelser for hvordan man kan øve evnen til å visualisere.

I kapittelet om endring skrives det om 10.000 timers regelen i underkapittelet «The Cantona test», og Aristoteles siteres å ha sagt «We are what we repeatedly do». Videre skrives det om fokus, bør det ligge i fortiden, nåtiden eller fremtiden. Ett eksempel her er hvordan egne tanker om fremtiden endrer hvordan vi ter oss i nåtiden.

Det fortelles en historie fra klubbens sportsspsykolog, Bill Beswick, fortalte førstelagsspillerne til Manchester United. Han ba dem se for seg tre murere, alle ble spurt hva de gjorde. Han første svarte «legger murstein», den andre svarte «tjener £10 i timen». Den tredje svarte noe helt annet, han var drevet av en visjon, ett større mål «jeg bygger en katedral, og en dag skal jeg ta mine barn med hit å fortelle dem at faren deres var med å bygge denne storslagne bygningen». Han gjorde dette til en fotballmetafor. De to første spillernes svar var tilnærmet likt de to første murerne, mens den tredje spilleren i metaforen svarte «Jeg bidrar til det beste Manchester United-laget noensinne, og jeg kommer til å være stolt av å fortelle barnebarna mine at jeg var en del av det.» På treningen den dagen scoret Beckham ett vidundermål, mens han feiret ropte han «Kateldralbyggere 1, murere 0».

Boken er full av eksempler som dette, og byr på mye læring. Både om ledelse, mennesker og deg selv som leder og person. Det ligger noen utdrag fra boken på facebooksiden vår, og det kommer flere i fremtiden så følg oss der og hold deg oppdatert!

Advertisements

Leave a Reply