Posted on 1 Comment

Planlegging av treningsøkta

Målet med all trening er spill, vi trener for å bli bedre i kamp. Treningene må derfor reflektere lagets ønskede spillestil.

Spesielt i barnefotball er det individuell utvikling som er førsteprioritet. Det medfører at trener må prioritere øvelser som gir spillerne mange touch på ball. En ide for å gi spillerne flere touch kan være å ha en teknisk, individuell, oppvarming istedenfor løping.

Videre kommer vi til å publisere flere artikler om øvelser. Disse er egnet for både barne- og ungdomsfotball, men betingelsene bør endres avhengig av lagets alder og ferdigheter. En generell regel er å gjøre banen mindre når det er for lett, og større når spillerne ikke mestrer det. Ideelt sett dytter øvelsen spillerne litt ut av komfortsonen, men ikke så hardt at de faller og slår seg.

Man bør søke å integrere retning, motspill og gjerne medspill i alle øvelser. Det er ofte mer givende for spillerne og gir mer kamprealistiske bilder. Unntak fra dette er gjerne oppvarming, men også her kan man integrere disse elementene. Disse elementene vil gjøre hver øvelse mer kamplik og ofte gi høyere intensitet og innsats. Det kan skyldes en ekstern motivasjon i form av konkurranse.

Verheijen-Fitness

Å planlegge økten på forhånd er en nødvendighet for å levere en god trening. For de fleste holder det ikke å planlegge i bilen på vei til trening. Skriv gjerne ned en plan for hva du vil trene på, hvilke øvelser du skal bruke. Øktplanen kan være så detaljert du vil, men bør hvert fall inneholde de overnevnte faktorene. Vi kommer til å legge ut FA sin mal for øktplaner på facebooksiden vår de kommende ukene så hold deg oppdatert der for å få ett eksempel på hvordan det kan gjøres.

Personlig foretrekker jeg å planlegge lag ganske detaljert. Under er malen jeg har laget som jeg bruker. Denne fyller jeg ut og printer ut i god tid før hver økt. I dette eksempelet er det lagt opp til oppvarming, deløvelse 1 og 2 og spill. Ofte sløyfer jeg deløvelse 2 for å få spilt lengre eller å få avsluttet med en lek/morsom konkurranse. Igjen, dette blir veldig subjektivt, men det er kun en måte å gjøre ting på. Hver trener bør finne en måte som passer seg og sitt lag.

Mal_Øktplan

Advertisements

1 thought on “Planlegging av treningsøkta

  1. […] er et resultat av en god treningshverdag. Eksempel på hvordan du kan planlegge en slik finner du her og […]

Leave a Reply