Posted on 2 Comments

Mindset – et must for alle fotballtrenere

I boka Mindset lanserer professor Carol Dweck en fantastisk ide som vil forandre manges syn på læring og muligheter. En god bok inspirerer, mens en virkelig god bok fører til forandring. I så måte var dette en virkelig god bok for min egen del.

Dette er en universal ide som lar seg gjennomføre uansett forkunnskap og utgangspunkt. Mye av boka består av eksempler på hvordan endring i tankesettet kan hjelpe deg uansett hva slags situasjoner du har feil mindset i forhold til.

Utgangspunktet er enkelt; Du har enten et fixed mindset eller så har du growth mindset. Fixed handler om at du mener at egenskaper er gitt på forhånd, at du ikke har tro på at du kan bli bedre. Mens growth mindset handler om at du tar utfordringer med glede og ønsker å utvikle deg.

Selv hevder forfatteren at hun selv levde mye av livet sitt i et fixed mindset. Med det møtte hun barrierer overalt. Hun trodde på løgnene hun fortalte seg selv om egne begrensninger. Hun skyldte på alt og alle dersom hun ikke lyktes. I grunn ikke ulikt tennisspilleren John McEnroe som alltid hadde en unnskyldning på lager. En gang var det for kaldt, en annen gang for varmt, en gang bråkte publikum og så videre.

For øvrig er McEnroe-eksempelet en av bokas svakheter, da forfatteren trekker inn et par suksessfulle mennesker som eksempler på folk med feil tankegang. Selv mener jeg at også Zlatan Ibrahimovic faller inn under flere av kategorier for feil tankegang som forfatteren beskriver som negativt, men jeg vil ikke karakterisere ham som en som ikke har lyktes.

Disse innvendingene er for øvrig ikke så store at de veier opp som et absolutt argument mot bokas generelle ide.

Videre til forfatterens liv. Hun oppdaget growth mindset, og livet ble så mye enklere å leve. Dette er det hun formidler til sine studenter og når hun holder foredrag. Ved å snu opp ned på ideen om at alle våre egenskaper er formet av arv, og at miljøet har liten eller ingen betydning, så er vi inkapable til å forbedre oss, sier Dweck. Hun framviser også flere eksempler på brev hun har mottatt, med trampeklapp og takk, for at hun forandret livet deres til det bedre.

Mennesker som ikke bryr seg om hva andre mener om dem, mennesker som ikke er redd for å ta nye utfordringer, mennesker som er opptatt av læring og utvikling framfor raske resultater, vil oppnå langt større suksess – selv om det ikke nødvendigvis er det de ønsker seg i utgangspunktet.

Heldigvis, sier Dweck, kan vi alle forandre oss og skape et growth mindset. Enkle endringer i tankesett, som for eksempel ikke å dømme andre, tenke at vi ønsker utfordringer og at alle kan nå så langt de vil ved hjelp av hardt arbeid, skaper forandringene som skal til for å trives der man ikke hadde trodd at man kunne trives.

Dweck forteller at hun til en viss grad fremdeles er av den oppfatning av at hun aldri vil bli en kunstner. Og dette er viktig å ha i bakhodet; De aller fleste har fixed mindset i noen sammenhenger, men har growth mindstet på andre steder.

Den kanskje beste historien i boka finner sted på et malerkurs, og gjør at Dweck, til tross for sine pessimistiske tanker om å bli kunstner, innser at hun egentlig tar feil. Kort oppsummert er det en person som melder seg på kurset brennsikker på at hun kommer til å drite seg ut. Men ved slutten av kurset kunne både hun og resten av deltakerne male de mest fantastiske selvportrett.

Begrepet talent er skummelt ifølge forfatteren. Ideen om talent som noe bastant, en gudegitt gave, er blant det som gjør at så mange mennesker befinner seg i et fixed mindset. En spørreundersøkelse om akkurat dette ble sendt rundt til universitetsprofessorer. Mange av dem svarte at mennesker er født med et visst potensial – som ikke lar seg forandre. Ville du likt å ha en professor med en slik tilnærming?

Der finnes selvsagt ingen fasit på arv eller miljø, men forskning på tvillinger har vist at der sannsynligvis er en stor miljøfaktor. Tvillinger ble separert, en i en høyt utdannet familie, den andre ikke. Barna som ble plassert hos høyt utdannende familier scorte høyere på intelligens-tester enn tvillingen (med forbehold om at dette kan være et spørsmål om hva som kom først av høna eller egget).

Selv om det ikke finnes noen fasit, så er det rart å forestille seg at det ikke har noen betydning hvor hardt man arbeider. I ett av mine favorittintervju fortalte den kjente filmregissøren Quentin Tarantino at han i starten av karrieren sin ønsket å komme inn i et miljø hvor han var den minst flinke av alle. Da kunne han lære av dem som var mer erfarne og flinkere enn ham på det daværende tidspunktet. Hvilket mindset tror du han har? (Han endte opp som en av de beste gjennom tidende.)

Idrettsutøvere som er det vi kaller late bloomere, som Stig Inge Bjørnebye og Therese Johaug, kommer på full fart bakfra. De er som spurtere som har ligget i rygg/i dragsuget, men har langt større fart når de kommer opp på siden. Slike personer har erfart hva det vil si å arbeide hardt. De verdsetter den biten, og har et fantastisk grunnlag for å fortsette forbedringen.

Bokas mest oppsiktsvekkende påstand handler om ros. Forfatteren advarer trenere og foreldre mot å rose for mye. For mye ros kan føre til tilfredshet og manglende sult. Framfor å rose talent og “du er så flink”, bruk heller setninger som “du verden så flink du har blitt, du må da ha arbeidet veldig hardt for å bli så flink”. Ros innsats, ikke talent. Dersom unger blir raskt ferdig med oppgaver, beklag heller, og si at du ikke hadde laget en vanskelig nok oppgave, og gi så ungen en vanskeligere oppgave.

I en forskningsoppgave ble to grupper barn bedt om å gjøre en enkel oppgave, som alle av dem klarte. Den ene gruppa ble så rost for hvor flink de var og løse oppgaven, mens den andre gruppa ble rost for å ha arbeidet så hardt med oppgaven. Deretter fikk alle tilbud om å ta den samme oppgaven på nytt, eller å prøve en ny og vanskeligere oppgave. Trenden var at dem som ble rost for å ha vært flink å løse oppgaven, ønsket den samme oppgaven på nytt, mens gruppa som ble rost for innsatsen, ønsket en vanskeligere oppgave.

Konklusjonen var at den ene gruppa ønsket å imponere med og klare oppgaven, og ble derfor drevet av ønsket om mer ros for talent, mens den andre gruppa syntes det var morsomt å prøve en ny og vanskeligere oppgave – det var jo tross alt innsatsen de fikk ros for. Dette forteller oss hvordan vi selv bør se på utfordringer – hva er det viktige – å klare oppgaven eller å arbeide hardt, og lære av det vi gjør. Hva lønner seg i det lange løp? Feiling er jo tross alt fixed mindset sitt begrep for det growth mindset kaller læring.

Ettersmaken av Mindset vil sitte igjen i lang tid – forhåpentligvis for alltid. Som sagt er dette en virkelig god bok som alle… foreldre, lærere, trenere… uansett hva, bør lese. Den kan forandre hele utgangspunktet ditt til læring. Hvis ikke, så er det i alle fall en fascinerende bok. Der er kanskje noen eksempler for mye, noen føles litt unødvendig, men det er vel bedre å få litt for mye inn eller litt for lite.

Det er litt vanskelig å svelge at McEnroe og Zlatans svakheter i tankegangen er av avgjørende betydning for dem. Forfatteren burde ha presisert tydeligere at de har feil mindset på noen områder – som ikke har så mye å si for deres prestasjoner, men som gjør deres personlighet til en hard nøtt å svelge for alle.

Selv om ikke suksess er det absoluttet målet for dem med totalt growth mindset, er det rom også for dem å ville nå opp og fram. Men da vil du sannsynligvis gjøre det på en måte hvor handler moralsk riktig, behandler folk pent og ikke bruker spisse albuer.

For deg med growth mindset som ble helt forelska nå – du trenger egentlig ikke kjøpe, du kan dette. For deg med fixed mindset og råd – løp og kjøp. For deg med fixed minset i noen sammenhenger, men med god, growth moral, men som ikke har råd – let rundt etter gratisversjoner på nettet. For deg med growth mindset i noen sammenhenger, men med litt tvilsom fixed moral – vurder å naske den.

Advertisements

2 thoughts on “Mindset – et must for alle fotballtrenere

  1. […] gode diskusjoner som får meg til å tenke kritisk over egne teorier. Selv om jeg elsker teoriene i boka Mindset, så mistenker jeg at jeg av natur er for […]

  2. […] Dweck skriver i boken Mindset at troen på medfødt talent er en lettvint unnskyldning for trenere, lærere og foreldre uten […]

Leave a Reply