Posted on 1 Comment

Hvorfor stilles det ingen krav til barnetreneren?

Ja, du kan prøve å fikse den lekkasjen selv, eller til og med spørre naboen om litt hjelp. Sannsynligvis kommer du ingen vei, for lekkasjer kan være vanskelige. På samme måte kan du og naboen prøve å lære bort et fag så komplekst som fotball til en gjeng ganske vanskelige barn.

I fotball-Norge i dag hersker det en enorm misforståelse. Mange tror flinke, utdannete og kompetente trenere  i barnefotballen vil føre til et større frafall fra sporten. Mange tror at det er trenerne med god utdannelse som kjefter og klager, at de ikke skjønner hvordan barn funker.

Om det var opp til deg som forelder. Hadde barnet ditt hatt en ufaglært frivillig (eller delvis tvunget) forelder som kontaktlærer? Hadde du overlatt barnet ditt til tilfeldighetene og håpet at faren eller moren til naboen både kunne faget, og forsto pedagogikken som kreves for å lære det bort? Hvorfor skal det være noe annerledes i fotballen?

trenere-laerere
Fotballforbundets sjef mener “pappakompetanse” trumfer faktisk kunnskap om pedagogikk og fotball samt all relevant erfaring. Tenker han det samme når han sender ungen på skolen?

Hvorfor er det helt uaktuelt at skolen ansetter lærere på bakgrunn av at de har egne barn? Hvorfor motsetter foreldre seg det der, men ønsker det i fotballen? På barnetrenerkurs, og gjennom erfaring som barnefotballtrener, lærer man mye. Ikke mye om taktikk eller fysiologi, men om det som faktisk er viktig som som trener for en liten gjeng spinnville barn. Mye pedagogikk, mye aktivitetslære og en del om teknisk trening. Er treningene morsomme, motiverende og lærerike samtidig som barna er i god aktivitet og blir mye involvert (mange balltouch) gjør man en god jobb.

Jeg har sett, og ledet, mange økter i barnefotballen senest denne sommeren. Jeg har kjørt økter med fokus på dribling med virkemidlene høyt tempo/mye bevegelse, mange balltouch og lite dødtid. Jeg har sett økter hvor de samme spillerne tar sit-ups, spensthopp og løper intervaller. Jeg har ingen barn selv, men jeg kan love deg at ungene satt størst pris på min økt. Ikke til tross for, men på grunn av det jeg sitter igjen med fra min utdanning og mine erfaringer.

Jeg har også observert mange gode økter, økter ledet av foreldre som møter på trenerforum og som er både nysgjerrige og lærevillige. Foreldretrenere er en ekstremt viktig ressurs for fotball-Norge, men mange av de har ingen kompetanse med læring eller med fotball. De som setter av tid til å utvikle egen kompetanse og tar til seg læring fra andre blir fort veldig flinke.

Man ringer rørlegger når røret under vasken sprekker, du spør faglæreren om hjelp til det vanskelige mattespørsmålet og du kontakter en fotballtrener når du vil lære noe om fotball. De siste årene har man opplevd en enorm økning i antall separate akademier, enten fra klubb eller privatpersoner. Her får spillerne et tilbud om fotballtrening med fotballtrenere i tillegg til de øktene man allerede har med eget lag.

Den muligheten er utelukkende positiv for alle unge spillere. Her er det fotballtrenere, ikke aktivitetsledere, her trenes fotball, ikke styrke, her jobbes det i differensierte grupper, uten topping. Her har man trenere som bryr seg om individuell utvikling, ikke hvorvidt laget vinner eller taper.

Denne diskusjonen er ikke svart-hvitt, det er ikke enkelt, rett og slett fordi ikke alle utdannete trenere er egnet til å trene barn og fordi noen foreldre er veldig flinke. Utdanningsnivå, erfaring og kompetanse bør aldri bli sett på som noe negativt og det vil det heller ikke i noen annen bransje.

Det er på tide at vi som en fotballnasjon innser at flinke trenere er flinke nettopp fordi de får ungene til å trives på trening, gjennom differensiering og lærerike øvelser med høy intensitet. Flinke trenere er ikke de som kjefter på spillerne for å gjøre feil på banen, flinke trenere er heller ikke de som setter seier over enkeltspillere eller setter av tid av fotballtreninga til å løpe doggis og ta sit-ups.Ofte har disse flinke trenerne trenerutdanning- og erfaring. Det er nemlig ingen som blir verdensmestre i å lede fotballtrening i det øyeblikket ungen blir født.

Debatten burde ikke handle om foreldretrenere vs utdannete trenere, men om hvordan vi kan utdanne så mange flinke trenere som mulig.

Vi vil gjerne høre ditt innspill i debatten, ta opp diskusjonen her eller på Facebook!

Advertisements

1 thought on “Hvorfor stilles det ingen krav til barnetreneren?

 1. Her er en kommentar jeg skrev på en “lokal” side , men temaet er trener rollen:)
  Det har vært mange diskusjoner om spillerutvikling, trenerutdanning m.m i det siste, her ett godt skrevet innlegg om trenerrollen. Jeg personlig mener at begrepet “foreldretrener” blir nesten misbrukt, da det mange ganger tolkes med negativt fortegn. Derfor mener jeg at det begrepet burde man slutte og benytte, da det finnes veldig mange dyktige trenere som er foreldre, noe også fotballen faktisk er avhengig av.
  Men kanskje klubbene burde lage en egen betegnelse på sine trenere, nemlig klubbtrener.
  Det vil si at når man som forelder tar på seg ett verv som trener for f.eks egen barn, så gir klubbene disse foreldrene ett kort “intro” kurs i klubbens sportsplan, treningsfilosofi verdier m.m utifra klubbens retningslinjer.
  Trenerene burde da også skrive under på en “holdningsavtale” med klubben og når man da har gjennomført dette introkurset samt signert en holdningsavtale er man klubbtrener på nivå 1 f.eks.
  Videre kan man så når treneren får kurs i både egne klubb, deltagelse på trenerforum, erfaring, samt gjennom NFF sine kurs f.eks velge hva nivå 2 , nivå 3 osv skal inneholde. Det er noe hver enkelt klubb kan ta stilling til selv.
  Trenerutvikleren/trenerkoordinatoren i klubbene vil spille en viktig og stor rolle i dette, men jeg personlig tror en slik løsning vil gjør at man som da som en forelder , som har tatt på seg ett trenerverv frivillig, vil føle at man er en større del av klubben, samt ikke minst kunne gi alle barn og unge en enda bedre treningshverdag uansett nivå .

Leave a Reply