Posted on Leave a comment

Må man ha spillerfaring for å bli en god trener?

På en av de mange Facebook-gruppene for fotballtrenere la en bruker nylig ut spørsmålet om det er nødvendig å ha vært fotballspiller for å bli en god trener. Først tenkte jeg at det var et dumt spørsmål, fordi selvsagt er svaret nei. Men vet nærmere ettertanke, så vil jeg kanskje si at det kan medføre en raskere utvikling i starten hvis man har vært spiller.

La oss bruke Joey Barton som eksempel. Når han legger opp, så får han jobben som QPR-manager. Han vil ha erfaring med garderobekulturen i profesjonelle fotballklubber. Han har spillerfaring og vet hva som kreves. Han har også en del erfaringer om hva man ikke bør gjøre som spiller. Dette er nyttige erfaringer som han med fordel kan ta med inn i sitt trenervirke.

Hvis for eksempel Ola Nordmann får jobben som QPR-manager, men ikke har noen spillerfaring fra høyt nivå, så har han ikke all den nyttige erfaringen som Barton har. Dermed må Ola Nordmann bruke tid på å forstå kulturen hos profesjonelle klubber. På den andre siden, så er ikke alle dagens unge spillere helt lik Barton. Noen av dem som er vokst opp i en moderne kultur kan bli skremt dersom Barton bruker metoder som han selv har sett sine trenere gjøre.

Barton kan også gå i fellen å tro at han kan alt han trenger å vite. Kanskje bruker han flest metoder fra treneren han har satt størst pris på i sin karriere. Ikke utenkelig står denne treneren for en filosofi som passer Barton. Men ikke alle spillerne er lik Barton.

Før mente fotballtrenere- og spillere (og kanskje til en viss grad ennå) at det var nødvendig å ha vært spiller for å bli en god trener. Kritikere mener dette er en form for forsvarsmekanisme mot at utenforstående kommer og tar jobbene som spillere- og trenere mener bør tilhøre dem alene.

Hvilke egenskaper behøver en god fotballtrener? Nå er ikke verden så svart-hvit som dette, men hva ville du sagt var viktigst av fotballfaglige egenskaper og generelle pedagogiske evner? Jeg mener man kommer lengre ved å være en god pedagog enn å bare kunne det fotballfaglige, men jeg vet om trenere som vil mene det motsatte, og jeg skal ikke påberope meg fasiten.

Advertisements

Leave a Reply