Posted on Leave a comment

Ledelse på feltet

For noen er lederaspektet det vanskeligste ved å være fotballtrener. Som regel trenger trenere litt tid på å bli komfortabel med rollen, hvis de ikke er vant med å lede fra andre områder i livet. For yngre trenere, med mindre ledererfaring i jobbsammenheng, er god disiplin nøkkelen til suksess på feltet.

Ulike trenere leder på ulike måter: Noen er autoritære og holder spillerne sine i kragen. Andre er lite autoritære og tillater spillerne mye frihet. De fleste befinner seg et sted mellom disse to typene. Det er fordeler og ulemper med begge måtene å lede.

Den enkleste måten å lede er å være autoritær, fordi da vet man at spillerne lytter og gjør det de får beskjed om, fordi det venter en form for straff hvis de ikke følger med. Straffen kan være et hardt blikk eller kjeft. De fleste unge trenerne ønsker for øvrig ikke å være autoritær, fordi det ordet kommer som regel med en bismak, da man gjerne ser for seg en gammeldags trener som bruker disiplin som redskap i mangelen på bedre pedagogiske egenskaper.

Under et jobbintervju en gang fikk jeg spørsmål om hvordan jeg anså forskjellen på å være autoritær og å være en autoritet. Dette er et godt spørsmål for refleksjon, fordi det er en klar forskjell. Den autoritære vil heve stemmen og kjefte for å få kontroll, mens en som har autoritet, trenger ikke heve stemmen, fordi han har kontroll gjennom sine egenskaper innen ledelse.

Et kjent sitat om lederskap er at vil du være en god leder, oppfør deg som en god leder. Man kan si at ledelse handler om å bry seg rundt dem rundt seg. Man kan også si at det handler om å være ekte, ærlig, modig. Dette er bare noen av ordene som kan falle inn under god ledelse. Hvordan kan man være ekte på feltet? Hvilke signaler sender man ved å være dedikert og dypt engasjert?

I noen sammenhenger åpner det seg muligheter for å være direkte og fortelle spillerne akkurat hva som forventes av dem? Gir det ikke mening å gjøre dette dersom man er ekte og dedikert, selv om man kanskje får litt klump i halsen av å gjøre det? Samtidig, det er ikke alt som er riktig å gjøre som også føles veldig godt i det man gjør det. I ettertid, derimot, er man forhåpentligvis glad og takknemlig for at man gjorde det som er riktig – at man gjorde det man står for innen ledelse.

Jeg har merket at hvordan jeg oppfører meg de første 5 minuttene av treningene har stor effekt for hvordan den påfølgende treningen blir i et ledelseperspektiv. Som på de fleste områder, så er det førsteinntrykket som avgjør. Dersom jeg er tydelig og dedikert de første 5 minuttene, så får jeg ofte dedikerte spillere som lytter til hva jeg sier. Dersom jeg ramler inn i garderoben og babler usammenhengende og så farer ut igjen, så utviser jeg usikkerhet og utydelig og får ofte dårlige treninger. Dette skjer langt oftere enn jeg ønsker. Samtidig skjer det sjeldnere og sjeldnere.

Når det gjelder ledelse, så definerer jeg suksessfulle treninger etter hvor god kontroll jeg har på gruppa jeg leder og hvordan jeg ledet basert på de idealene jeg står for som leder. Jeg er ikke komfortabel med å kjefte. Noen ganger er det kanskje nødvendig å måtte kjefte litt, men jeg prøver å holde det på et minimumsnivå.

Som fersk trener opplevde jeg at omtrent 33 prosent av treningene var suksessfulle basert på mitt lederskap. Senere nådde jeg et nivå hvor 50 prosent var vellykkede. Nå er jeg kanskje på 66 prosent vellykkede treninger. Noen ganger er spillerne rett og slett vanskelige å motivere – akkurat som jeg selv vet at noen ganger er jeg selv ikke motivert til for eksempel å lese til eksamen. Det er greit å ha i bakhodet at noen ganger er motivasjonen stor, andre ganger ikke. Har en spiller hatt en elendig dag, så er det ikke sikkert treneren klarer motivere ham i dag.

Har vi som fotballtrenere, gjennom alle visdomsordene og setningene om ledelse som deles på Facebook, satt oss i en posisjon hvor vi forventer å være perfekte? Det er viktig å reflektere over hva vi står for som ledere. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke bare er treneren som avgjør hvordan god disiplinen er på feltet hver enkelt trening.

Hva treneren gjør og sier og hvordan det sies påvirker spillerne. Ved å være ekte, ærlig og modig så viser treneren spillerne hvordan han gjør ting, hva han tror på. Ingen er perfekt og treneren vil ha dårlige dager – som alle andre, men det er ingen grunn til å legge seg ned å grine av den grunn. I min erfaring kommer hver enkelt trening med nye muligheter og førsteinntrykket avgjør hvor god disiplin trenere har den påfølgende økten.

Advertisements

Leave a Reply