Posted on Leave a comment

Hva som påvirker din lederstil

Trenere tar avgjørelser hele tiden, gjennom ulike trenerhandlinger og gjennom både verbal- og non-verbal kommunikasjon. Våre handlinger som trener er påvirket av vår lederstil. Trenere som vil forbedre seg må også forbedre sin lederstil, noe som krever selvinnsikt for å kunne vite hva som er våre styrker og svakheter. Hva er viktigst å fokusere på i denne selvransakelsesprosessen – hva påvirker i størst grad våre handlinger som trener?

Forestill deg at du leder en kamp fra sidelinjen, og motstanderlaget har innkast ved trenerbenken. Du merker at treneren deres veiver voldsomt med armene, og snakker til samtlige spillere i nærheten, før han snur seg og snakker til dem på benken. Du, derimot, gir rolige og tydelige beskjeder gjennom både verbal og non-verbal kommunikasjon, mens motstanderens trener bruker store gester i alt han foreta seg. Hvordan har det seg at dere utfører samme jobben, med samme ønske om å vinne en kamp, på så ulik måte?

Kanskje har du flest introvert-trekk, mens motstander-treneren har flest ekstrovert-trekk. Å gå stille i dørene er like naturlig for en introvert som det er for en ekstrovert å gjøre mye ut av seg. Det er nødvendig for ekstroverten å gi mye av seg selv for å få mest mulig energi. For deg, som introverten er motsatt tilfelle, og å speile motstanderens treners oppførsel ville ikke gitt tilbake samme energien.

Der er en kulturell forskjell på deg og motstanderens trener. Gjennom deres oppvekst og oppdragelse har dere skapt ulike verdisystemer. Og her ligger en stor del av grunnen for hvordan vi oppfører oss den dag i dag. Kan hende har motstanderens trener vokst opp i et miljø hvor utagerende oppførsel har blitt tillært eller kanskje til og med oppmuntret/forventet.

Du legger altså merke til at motstanderens trener gjør veldig mye ut av seg. Enn hvis han ikke er klar over sin opptreden, og oppfører seg på denne måten fordi det er en vane han har hatt siden han selv var spiller? I så fall er han ikke klar over sine egne vaner – på samme måte som du selv kanskje har andre vaner som du selv ikke er klar over, og som påvirker din egen treneratferd.

Disse eksemplene på personlighetstrekk, verdier og vaner er alle del av din personlighet. Det betyr at din personlighet påvirker dine handlinger som trener. Disse trekkene påvirker hvordan du kommuniserer både verbalt og non-verbalt. De påvirker dine avgjørelser selv om du ikke er klar over det. Vil du forbedre din lederstil, og endre vanene som på påvirker hvordan du leder, bli mer observant på din egen personlighet.

Dette er en oversatt artikkel fra: What influences your coaching – Part 1. Artikkelen er brukt etter godkjennelse fra eier av bloggen mwalfridson og artikkelforfatter Marcus Walfridson.

Advertisements

Leave a Reply