Posted on Leave a comment

Eksterne faktorer som påvirker treneren

Sist tok jeg opp hvor viktig selvinnsikt er at du blir kjent med deg selv som trener, men hvilke andre elementer er du behøver innsikt i? Hva annet påvirker dine handlinger som trener. Du er forhåpentligvis trener i sporten du liker best, og det er denne sportens karaktertrekk som bør avgjøre innholdet i din lederstil – og ikke dine generelle, tidligere erfaringer. Dette betyr for eksempel at du ikke ber fotballspillere om å løpe runder rundt banen, fordi spillets karaktertrekk krever ikke en slik utholdenhet. Hvis du ber utøverne dine løpe runder, så er du forhåpentligvis friidrettstrener.

Forestill deg at du er assistenttrener i laget du er involvert i, men så forfremmes du til hovedtrener. Vil du forandre dine metoder nå som du har blitt hovedtrener? Trolig vil du gjøre små forandringer i væremåte og hvordan du er som trener. Med andre ord har din tidligere rolle påvirket din måte å takle tilnærme deg din nye rolle.

Se for deg at du er akademitrener i en liten klubb hvor du trener både U-16 og U-10 laget. Vil du lede lagene på samme måte? Forhåpentligvis benytter du deg av forskjellige tilnærming siden disse lags spillere ikke er på samme sted i deres menneskelige utvikling. Din tilnærming til lagene påvirkes av å hvilke aldersklasser du leder.

Som lagstrener opplever du hvordan eksterne faktorer, som du selv ikke kan gjøre noe med, påvirker din måte å være som trener. Forestill deg at laget ditt taper sesongens tre første kamper, men dere er forventet og kjempe i toppen. Hvordan vil dette påvirke deg som trener? Hvordan påvirker det deg dersom du har planlagt en trening hvor det er unormalt varmt eller kaldt? Vil du da trene laget på samme måte som normalt? Enn hvis bare 11 av 20 spillere møter opp til trening, hva da?

Disse eksemplene inkluderer karakteristiske trekk ved den spesifikke sporten du er trener i, rollen din, aldersgruppen du trener og eksterne faktorer. Dette er din kontekst som trener og påvirker hvordan du kommuniserer verbalt og non-verbalt med spillere og ansatte rundt seg. Du er kanskje ikke klar over at alle disse faktorene påvirker deg, men hvis du vil forbedre seg, så må du det!

Marcus Walfridson har gitt oss tillatelse til å publisere oversatte artikler fra hans blogg https://mwalfridson.com/.

Originalartikkel: What influences your coaching – Part 2

Advertisements

Leave a Reply