Posted on Leave a comment

Dann sterk lagfølelse med spilleres vinnervilje og selvtillit

Forskjellen på seier og tap i tette kamper avgjøres ofte av hvor sterk vinnerkulturen i lagene er. Trenerens rolle i utviklingen av vinnerkultur spiller selvsagt en stor rolle, men det mener jeg spillerne gjør også. Ikke bare i form av at trenerens energi overfører vinnervilje til dem, men vet at noen spillere har en sterk indre vinnervilje som ofte overgår selv trenerens. Spesielt på lavere nivå er dette realistisk. Treneren behøver ikke være den sterkeste bidragsytende faktoren i utviklingen av kulturen innad i laget. I alle lag er det en gruppe med få til flere spillere med stor vinnervilje og selvtillit. De er det jeg kaller selvgående spillere, og kan gjøre trenerens jobb enklere.

Selvgående spillere er i min erfaring de enkleste å jobbe med fordi de behøver lite ressurser og ytre motivasjon til å ville forbedre seg. De behøver mindre veiledning og motivasjon enn resten, men de kan i stor grad bidra til økt felles vinnervilje. Som regel har denne gruppen spillere en sterk følelse av integritet og moral for arbeid. Hvis rammene tillater det, vil de ofte gi klar beskjed til sine medspillere som de føler ikke oppfyller de krav som bør forventes. Deres store selvtillit og tro på egne ferdigheter bidrar til sterkere kultur for å ville forbedre seg. Medspillere med svakere selvtillit er de som får høre det.

Hvordan reagerer så de med svakere selvtillit på dette? I min erfaring formes den felles kulturen i stor grad av spillerne med mest selvtillit og vinnervilje fordi de som mangler dette føler de må levere for å henge med. Det blir en form for indre justis. De er omgitt av andre typer enn seg selv på en arena hvor det til sist er disse egenskapene som i størst grad trumfer gjennom. Man vil vinne fotballkamper siden de fleste spiller fotball (i eldre årsklasser, i alle fall) fordi de vil vinne. De ønsker ikke å skuffe sine medspillere. Jeg mener dette er positivt (spesielt når vi snakker om spillere på ungdom- og voksennivå).

Denne formen for indre moral i gruppa, hvor lederfigurene i laget dikterer tempo og kvalitet, er generelt en god ting, for da slipper spillerne å høre treneren motivere dem hele tiden. Effekten av trenerens ord blir da større når hun velger å bruke dem. En annen fordel er at spillerne er de som til slutt utøver sporten ute på banen, og trenerens ord under kamp “når ikke alltid fram” til spillerne på grunn av støy fra alle kanter. Støy er både fysisk i form av stemmer og publikum, men også indre spenninger og adrenalin som går for fullt og blokkere for “mindre vesentlige” elementer når det gjelder å prestere. Det skal sies at spillere med begrenset selvtillit kan være veldig observant på disse “mindre vesentlige” elementene.

Å oppmuntre til en sterk indre kultur, justis i laget kan føles ukomfortabelt for trenere, spesielt trenere med sterk empati. Standarden på tilbakemeldingene kan virke hard, og da må treneren være observant på grensene som er satt for hva som er OK og hva som ikke er OK tilbakemeldinger. En løpende dialog med spesielt spillerne som går i front for normsettingen hva vinnerkultur angår.

En annen utfordring er dersom balansen i spillergruppa ikke er riktig for å fremme en kultur som jeg foreslår. Sett at det er flere spillere med lav vinnervilje, men sterk selvtillit generelt (og dermed ikke er redd for å si i fra at de mener det er feil kultur i gruppa). De kan føle at det er feil å få “kjeft” av medspillere fordi de ikke har samme moral for arbeid og vinnervilje. De føler kanskje til og med på følelsen av flauhet og underlegenhet. Dette er selvsagt noe en trener må ta hensyn til, ettersom spillerne er mennesker og bør føle seg verdsatt. Men igjen, spesielt i eldre årsklasser er fotball mer eller mindre en særdeles viktig del av manges liv, og jeg mener det må være lov å stille krav til spillerne om at bidrar så godt som de kan. Veldig få som spiller fotball i ungdomsårene og oppover er, for eksempel, ikke i stand til å i alle fall forsøke helhjertet å komme på rettsiden av ballfører etter balltap.

Forhåpentligvis bidrar ideene bak argumentene til refleksjon rundt temaet for trenere som er ny i en slik situasjon. Selv på aldersbestemt nivå er den indre justisen sterk, og viljen til å vinne seriøs forretning for mange. Denne artikkelen omhandler de sterke typene i laget, og hvordan disse kan bidra på positiv måte med sin energi dersom rammene tillater det. En av Fotballdykkets kommende artikler vil fokusere på spillere med lav selvtillit – hvordan håndtere og hjelpe dem til å prestere bedre.

Advertisements

Leave a Reply