Posted on Leave a comment

Sebastian Nilsen om Høddskulen

På Twitter er det ofte sånn at flinke folk dukker opp litt overalt. Og sånn var det med Sebastian Nilsen (på Twitter); først hadde han statistikk om relativ alderseffekt på U-landslag, så delte han små utdrag fra Høddskulen. Det var nok til å fange vår interesse, hvem er denne unge, oppegående treneren og hva er Høddskulen?

 

  1. Fortell litt om deg og din rolle i dag

Mitt navn er da Sebastian Nilsen, 88-modell som er født og oppvokst på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Har holdt på med trenergjerningen siden 2008 og stort sett trent barn og ungdom i alderen 6-16 år, med unntak av et 2-årig engasjement som assistenttrener for Kaupanger herrer i 4 divisjon. Har et lengre opphold bak meg i Sogndal fotball sin utviklingsavdeling hvor jeg var med på det meste som foregikk, samtidig har jeg hatt en del trenerverv knytt til by- og kretslag i henholdsvis Vestfold og Sogn & Fjordane fotballkrets.

Mot slutten av 2015 flyttet jeg «hjem» fra Sogndal og ble ansatt i FK Tønsberg som sportslig leder for VestfoldAkademiet og hjelpetrener/hovedtrener for deres nystartete G16 satsing. Jeg hadde også et kortvarig opphold i Kina i 2016 etter å ha hoppet på et jobbtilbud som trener der nede. Forholdene og arbeidsoppgavene sto dessverre ikke i stil til forventningene så jeg valgte å ta turen hjem relativt raskt.

I Januar 2017 påbegynte jeg min nåværende jobb som en av tre spillerutviklere på Høddskulen. Rollen min i Hødd er blant annet hovedtrener G14 og instruktør på Hødd Ekstra, i tillegg til en mentorrolle inn mot trenere i barnefotballen.

 

“Uten foreldretrenere så vil ikke maskineriet til Hødd eller Høddskulen fungere. Vi er altså totalt avhengig av engasjerte og dyktige foreldretrenere.”

 

  1. Trenermentorrollen er ny for meg! Det hørtes veldig spennende ut, hva går den rollen ut på?

I Hødd så erkjenner vi at foreldretrenerne og de frivillige er våre viktigste menn og kvinner. Det er de som har størst innflytelse i formingsfasen til spillerne, en periode vi for øvrig tror vi har et stort uforløst potensiale når det gjelder å påvirke spillerne og hvor jeg personlig mener vi slurver mest i norsk fotball. Uten foreldretrenere så vil ikke maskineriet til Hødd eller Høddskulen fungere. Vi er altså totalt avhengig av engasjerte og dyktige foreldretrenere.

Vi har derfor iverksatt et tiltak i Høddskulen som vi kaller for en mentorordning der vi er 3 spillerutviklere som har som ansvar for å følge opp lagene og deres trenere i barnefotballen. Mentorordningen går i all hovedsak ut på å bistå trenerne med deres arbeidsoppgaver og utfordringer, være seg faglige eller organisatoriske. Vi gjør dette for å kvalitetssikre aktiviteten, samtidig som vi forsøker å løfte statusen til trenergjerningen blant de yngste.

“I motsetning til foreldretrenerne har vi dette som vårt virke og bør dermed være bedre rustet, både med tanke på tid og kompetanse, til å planlegge og gjennomføre hensiktsmessige økter som trigger og stimulerer til utvikling”

 

  1. Du er svært aktiv på Twitter, hvor du har delt noen utdrag fra ‘Høddskulen’. Hva går det ut på?

Høddskulen er et spillerutviklingsprosjekt som har som intensjon å utvikle flere lokale og regionale spillere til Hødd sitt a-lag, uten at det går på bekostning av bredde og jentefotballen. Hødd inngikk et samarbeid med toppfotballsenteret tidlig i 2016 om det klubben har kalt «prosjekt toppspillerutvikling». Målet er at nærmare 2/3 av spelarane i A-stallen fra 2020 skal komme fra egen klubb eller region. Høddskulen består av mange tiltak hvor Hødd Ekstra er selve hjertebarnet i satsingen.

Hødd Ekstra er et ekstra tilbud til de ivrigste spillerne i alderssegmentet 6-12 år hvor spillerne kan melde seg på til treninger som kommer i tillegg til den ordinære lagsaktiviteten. Treningene ledes av oss spillerutviklere og foregår ukentlig, stort sett gjennom hele året. En av tingene som skiller disse treningene fra de respektive lagstreningene er at vi har muligheten til å være råere på differensiering på tvers av aldersgrupper – og får dermed, etter vårt skjønn, mer homogene treningsgrupper, slik at flest mulig får den nødvendige påvirkningen de trenger for sin utvikling.

I motsetning til foreldretrenerne har vi dette som vårt virke og bør dermed være bedre rustet, både med tanke på tid og kompetanse, til å planlegge og gjennomføre hensiktsmessige økter som trigger og stimulerer til utvikling. Tilbudet har blitt tatt godt imot blant spillere og forelde og vi begynner så vidt å se konturene av det arbeidet vi har påbegynt.

 

  1. Kan du fortelle litt om skoleringsplanen dere utvikler der?

Sentralt i vårt utviklingsarbeid ligger arbeidet med å utvikle en blå tråd fra de yngste til de eldste. Klubben har vært gjennom en prosess det siste halvåret hvor én har forsøkt å konkretisere det vi har valgt å kalle for Hødd-spillet. Altså hva som skal kjennetegne vår spillestil og våre spillere. I forlengelsen av dette arbeidet har vi benyttet oss av referanser fra anerkjente utviklingsmiljøer både i inn og utland og forsøkt å lage vår særegne «oppskrift» på hvilke ferdigheter som bør trenes til hvilken tid og ikke minst hvordan.  Vi ønsker å utfordre oss selv både på treningsinnhold og ikke minst på hva slags metodisk tilnærming vi ønsker på feltet.

Dette har resultert i en skoleringsplan på det vi kaller nivå 1-6 (7-12 år) som vi skal teste ut nå i høst.  Tanken her er at alle lagstrenere får utdelt 12 eksempeløkter til sitt nivå som de kjører over en 6 ukers periode med 2 økter per uke før de gjentar de samme øktene i neste periode. Gjennom den tidligere nevnte mentorordningen vil vi følge opp dette underveis og ikke minst ta imot tilbakemeldinger fra trenere på hvordan dette fungerer.

DDzfXxgXYAAbAei.jpg large.jpg
Utdrag fra skoleringsplanen. Sjekk ut Sebastian på Twitter for flere bilder!
  1. Hva er neste steg for deg, og Høddskulen?

Jeg har kontrakt med Hødd frem til Januar 2018 og forholder meg til det. Men det er klart at så lenge man er på utgående kontrakt så sonderer man markedet for eventuelle potensielle arbeidsgivere i fremtiden. Jeg har store ambisjoner som fotballtrener, men fullstendig klar over at jeg har kommet veldig kort i læringsløpet og er meget tilfreds med å være i et pulserende og utviklende arbeidsmiljø som i Hødd.

Når det gjelder Høddskulen anser vi 2017 som et slags prøveår, det meste er nytt for oss som klubb og vi har behov for litt tid til å finne ut hva som fungerer for oss. Neste steg i høst blir å iverksette og følge opp skoleringsplanen vi har laget for barnefotballen. Det å satse såpass mye på spillerutvikling i en tid med nedrykk og derav strammere økonomi syntes jeg det står stor respekt av. Samtidig vil vi nok ikke se eventuelle effekter av denne satsingen før om 5-10 år, det handler derfor mye om tålmodighet.

 

Høddskulen er ett av de mange spennende prosjektene i norsk fotball om dagen. Selv om det er urealistisk å skulle forvente enorme resultater allerede fra neste år, er det en klubb det blir spennende å følge fremover.

Med kompetente folk, god planlegging og litt tenking utenfor boksen kan man nå langt! Stor takk til Sebastian, som leverte til de grader når han ble utfordret til å fortelle om seg og sin rolle i Hødd! Lykke til videre!

Advertisements

Leave a Reply