Posted on Leave a comment

Dette bør være grunnlaget for din lederstil

Å være fotballtrener handler om å lære spillerne til å ta bedre avgjørelser. Samspillet med lagkameratene i løsningen av oppgaver i forbindelse med spillfasene (angrep, overgang og forsvar). Som trener bør utgangspunktet alltid være disse, nemlig spillets karakteristikker.

Men dessverre er dette ikke alltid tilfelle. Noen ganger bringer treneren sin egen personlighet inn i ligningen. De tar ikke karakteristikkene som utgangspunkt, men er mer tilfeldige. En kan nesten si de handler etter sitt nåværende humør, noe som gjør treningen mindre kontekstbasert. Resultatet er at spillerne blir nærmeste underernært på kontekstbasert spillteori. Treneren ikke gjøre denne tabben!

Tre generelle lederstiler eksisterer i fotball. I alfabetisk rekkefølge er de som følger: Lærer-stilen, kommandant-stilen og administrator-stilen. Læreren veileder gjennom en læringsprosess. Kommandanten forteller spillerne hva de skal gjøre, hvilke avgjørelser de skal og så er det spillernes oppgave å gjennomføre det. Administratoren er kommandantens motsetning og lar spillerne gjøre mer eller mindre som de selv vil.

Der er også eksterne faktorer og spillrelaterte situasjoner som krever andre lederstiler enn din tilvante. La oss si at du bruker læreren mest, så kan der være situasjoner hvor kommandanten eller administratoren i større grad enn læreren er mest hensiktsmessig. Å identifisere situasjoner hvor et slikt skifte er nødvendig er en forutsetning for å kunne velge riktig lederstil.

Du må enten velge å involvere deg bare i situasjoner/stillinger hvor du kan benytte lederstiler du er komfortabel med, eller så må du lære seg å bruke alle lederstilene. Dette er en absolutt forutsetning for å bli en bedre trener! I og med at det er ganske vanskelig over tid å unngå situasjoner som krever en annen lederstil enn du er vant med, så er det kanskje like greit å lære seg å bruke alle tre?

Det finnes gode og dårligere ledere innen samtlige lederstiler. Men, selv om du kjenner og kan bruke alle lederstilene om en annen, så er det ikke gitt at du mestrer dem. Derfor bør du jobbe med å forbedre dem alle. Å forbedre deg som trener krever at du kan identifisere ulike situasjoner og kan benytte deg av de ulike lederstilene som kreves for å løse situasjonene. Å forbedre deg betyr at du øker kvaliteten på hvordan du er som trener ved å ikke påvirkes for mye av din egen personlighet, men heller bruker spillet (situasjonene) som utgangspunkt mens du bruker riktig lederstil.

Marcus Walfridson har gitt oss tillatelse til å publisere oversatte artikler fra hans blogg https://mwalfridson.com/.

Originalartikkel: Better Coaching

Advertisements

Leave a Reply