Posted on Leave a comment

Hvilken lederstil bør du benytte?

Til forskjell fra sporter som baseball, så er et av karakteristikkene ved fotballspillet at spillerne tar sine egne avgjørelser. I baseball forventes spillerne å gå ut på banen å gjennomføre trenerens avgjørelser ned til minste detalj. Det samme kan sies om amerikansk fotball, hvor spillernes posisjoner er forhåndsbestemt av treneren og spillernes oppgave er å gjennomføre den valgte strategien. Vi kan kalle baseball og amerikansk fotball “trenersport” siden det er treneren som tar avgjørelsene i spillet. I fotball må spillerne selv ta avgjørelser og gjennomføre dem underveis i spillet. Dermed blir fotball en “spillersport” siden det er de som tar avgjørelsene.

Å vite og forstå at fotball er en “spill”- og ikke “trenersport” er første steget for dem som ønsker å forstå hvordan trene fotball, noe som er essensielt å forstå for å forstå spillet fotball. Spillere som tar de beste avgjørelsene på banen har større sjanse enn resten til å oppnå de objektive målene i fotball – score minimum ett mål mer enn motstanderen. Trenerens oppgave er å hjelpe spillerne til å bli bedre til å ta gode avgjørelser på banen. Når vi vet dette, hvordan gå frem for å forbedre spillernes avgjørelser?

Tre generelle lederstiler eksisterer i fotball hvor hver av og en av dem har gitt varierende grad av suksess. I alfabetisk rekkefølge er de som følger: Lærer-stilen, kommandant-stilen og administrator-stilen. Læreren veileder gjennom en læringsprosess. Kommandanten forteller spillerne hva de skal gjøre, hvilke avgjørelser de skal og så er det spillernes oppgave å gjennomføre det. Administratoren er kommandantens motsetninger og bare lar spillerne få gjøre mer eller mindre som de selv vil. Ingen av de tre lederstilene er totalt irrelevante i fotballtrenersammenheng, men basert på de karakteristikkene beskrevet ovenfor så er det per definisjon en av lederstilene som i hovedsak bør benyttes i din tilnærming som trener. La oss ta noen eksempler for å finne ut hva som er den “riktige” metoden som trener.

Se for deg at du trener et lag i en eller annen krisesituasjon. For eksempel et lag som midt i sesongen ligger i sumpen og du skal ut og lede din første trening. Du reflekterer over hvilken lederstil du skal bruke. I en slik situasjon er det ikke utenkelig at spillerne opplever mye press utenfra som fører til over-tenking i alt de gjør. I en situasjon hvor en over-tenker krever det mer energi å ta avgjørelser. Det kan derfor være lurt å ta presset av spillerne og selv (som trener) ta alle avgjørelsene for dem, for en kort periode vel å merke! Ikke bare er dette hensiktsmessig for å ta presset av spillerne, det setter også en tydelig referanseramme for hvordan ting skal gjøres av og på banen. Dette hjelper implementeringen av din stil.

Et annet eksempel: Se for deg at du er ny trener for et lag som vant ligaen suverent sist sesong. Spillerne er erfarne og har oppnådd stor suksess på forskjellige steder. Spørsmålet som følger er om du skal bruke en fortellende stil (kommandanten), eller om du skal gi dem mer frihet? Det første alternativet virker minst forlokkende fordi du bør anse det som din hovedjobb å opprettholde nåværende standard og ikke på noen måte gjøre noe som kan forstyrre flyten. Med andre ord er administrator-stilen riktig i denne situasjonen, hvor du ønsker å legge til rette for utnyttelse av den eksisterende erfaringen og den gode avgjørelses-takingen som fører til god utførelse.

Er disse realistiske scenarioer som representerer virkeligheten i trenerhverdagen din? Tatt i betraktning at fotball er en “spillersport” og at trenerens jobb er å forbedre spillerens avgjørelses-taking, må man spørre seg hvilken stil som er best egnet. Du har kanskje alt konkludert, at kommandant- og administrator-stilen ikke er best egnet, og at det dermed bare er ett alternativ (igjen) med to streker under seg?

Som trener veileder du spillerne dine gjennom en læringsprosess, akkurat som en lærer. Dette innebærer at du veileder ved å stille ulike åpne- eller ledende spørsmål, framfor å fortelle spillerne hva de skal gjøre. Spørsmålene trenger ikke være formulert muntlig, men også gjennom å manipulere spillsituasjoner i treningene. Grunnen til at denne stilen er å foretrekke er at man forbedrer avgjørelsene og dermed spillerne. For å besvare spørsmålet angående hvilken stil som har to streker under seg – så er det lærerstilen!

Marcus Walfridson har gitt oss tillatelse til å publisere oversatte artikler fra hans blogg https://mwalfridson.com/.

Originalartikkel: Ways of Coaching

Advertisements

Leave a Reply