Posted on Leave a comment

Nye trenere påtvinges metoder og øvelser

Hva slags informasjon får du når du skanner internettet eller drar på trenerseminarer? Er det objektiv informasjon om spillet, og hvordan forbedre din kunnskap? Eller er det raske løsninger, liksom “månedens trend”? Slike miljøer med raske løsninger fungerer fordi godtroende trenere svelger agnet som legges ut. Øvelser og metoder som har fungert i noen miljøer fremsettes som universalløsninger, selv om slike øvelser og metoders suksess egentlig avhenger av suksessfulle brukeres eksterne faktorer/påvirkninger. Det er ikke sikkert det fungerer like bra for dine egne eksterne faktorer/påvirkninger.

Hvorfor er det slik at trenere føler behovet for raske løsninger og kjøper bøker fylt av øvelser framfor å lære mer om spillet? Hva hvis læreren til barnet ditt fulgte råd fra aktivitetsbøker istedenfor å sette seg inn i emner som undervises på universitet? Hvordan ville det føltes å vite at læreren ikke egentlig vet hva han/hun snakker om, men ukritisk bruker andres opplegg og subjektive erfaringer? Læreren får bare håpe at noe fester seg hos barna, slik at han/hun kan hevde at læring har skjedd og dermed har gjort jobben sin.

Kan det være at treneres behov for øvelser fra andre ha noe å gjøre med hva som skjedde på deres første trenerkurs? Tenk tilbake til ditt første trenerkurs og reflekter over kursets struktur og hva slags informasjon som ble presentert. Startet kurslederen med en objektiv referanse av spillets karakteristikker eller bar det rett inn i subjektiv erfaring og praksis?

“Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.”

Forestill deg nå at du entrer trenerkurset med en vilje til å lære om fotball, og at du forventer at kurslederen skal lære deg om fotball fra et objektivt synspunkt. Men kurslederen starter med subjektive inntrykk basert på egen og forbundets gode intensjoner. Kurslederen er sikkert superhyggelig og PowerPoint-presentasjonen plettfri, men alt for mye informasjon gis ut, og det er vanskelig å forstå både strukturen og konteksten. Rådene som gis er både relevante og irrelevante, og så følger en diskusjon i plenum om hver enkelt treners favorittøvelse og litt deling av erfaringer.

Hva er galt med dette som en offisiell introduksjon til fotballtrenerbransjen? Se for deg at du sitter der og føler at du påtvinges enkelte øvelser og metoder. Som fersk trener forstår du kanskje ikke engang hvorfor de anbefales så sterkt. Kanskje er du forferdelig lettet når øvelsesbanken gis fordi du først nå får noe du endelig forstår, noe håndfast. En annen årsak kan være at du gjenkjenner denne læringsmetoden fra dine egne dager skolebenken – du likte det ikke da, og du likte det ikke nå heller!

Etter fullført kurs, mottar du et sertifikat som vitner som at du er en kompetent trener – selv om du ikke lærte annet enn noen øvelser. Øvelser som var anbefalt fordi de fungerte for noen andre, i deres eksterne miljøer. Når du får spørsmål om fotball som du føler du må kunne besvare som “kompetent trener”, så gjengir du kanskje ordene du hørte på TV-en kveld i forveien. Du står kanskje der og tenker “hvorfor lærte jeg ikke hva fotball er da jeg deltok på mitt første trenerkurs?”.

Framfor denne framstilte metoden, hvor kursveilederen påtvinger deg øvelser og metoder, bør forbundenes kursløsninger være å lære bort fotball på en objektiv og faktabasert måte. Når fotballkonteksten er klargjort, så kan trenere diske opp med deres egne øvelser og subjektive erfaringer velegnet for deres egne eksterne faktorer. Nye trenere bør tillæres en objektiv måte å tenke fotball framfor konkrete øvelser/metoder og raske løsninger. Igjen, tenk på sitatet om å lære mannen å fiske. Hvis trenere læres objektiv kunnskap om spillet, vil de ha kompetansen til å designe egne øvelser tilpasset deres subjektive miljøer og spillestilen de skal ha med seg resten av sin karriere.

Marcus Walfridson har gitt oss tillatelse til å publisere oversatte artikler fra hans blogg https://mwalfridson.com/.

Originalartikkel: Top down

Advertisements

Leave a Reply