Posted on 1 Comment

Ekspertartikkel – Visuell persepsjon i fotball

Etter opphetede Twitter-diskusjoner etterfulgt av vennlige meldinger har Karl Marius Aksum gått med på å skrive en ekspertartikkel for oss om visuell persepsjon i fotball. Dette er et tema mange vet lite om, og som det utvilsomt finnes enormt potensiale i å utnytte. Undertegnede er imponert, mange takk til Karl Marius for en veldig lærerik artikkel!  -Jonas Munkvold

Temaet visuell persepsjon i fotball har eksplodert i popularitet de seneste årene. Det finnes nå knapt en toppklubb i Norge og Europa som ikke er opptatt av dette temaet, og de fleste trenere bruker nå ord som orientering, blikk, og søk i sin daglige coaching med spillerne. Men hva er egentlig visuell persepsjon? Hva er et søk? Hva vet vi om dette temaet? Og hvordan kan vi som trenere utvikle dette hos spillere i alle aldre?

For litt under et år siden startet jeg på min doktorgrad Visual Perception in Elite Football. Så hva er visuell persepsjon? Jeg har definert det som “de interne og eksterne visuelle prosessene som lar oss samhandle med omgivelsene våre”. En av de viktigste delene av dette er det vi kaller for søk, eller det engelskspråklige kaller for “scanning”. Søk er definert som “En bevegelse av hodet og/eller kropp der spillerens ansikt aktivt og midlertidig har retning bort fra ballen, tilsynelatende med den intensjon om å se etter lagkamerater, motstandere, eller andre miljømessige gjenstander eller hendelser, som er relevante i forhold til utførselen av den påfølgende handlingen med ballen” (Jordet, 2005, s. 221).

Bilde1

Så hvorfor er dette så viktig? Se på en kamp i en av de største ligaene i Europa. Følg de sentrale midtbanespillerne i noen få minutter. Se på den enorme frekvensen av hodebevegelser de gjør for å se etter relevant informasjon fra lagkamerater, motstandere, og rom.

Forskning

Bilde12

Hva vet vi fra forskningen om dette? Ved bruk av et økologisk rammeverk for å forklare visuell persepsjon, har det de siste årene blitt gjort en god del forskning på spillernes visuelle persepsjon i deres konkurranseelement (spill 11 mot 11). En rekke personer på Norges Idrettshøgskole, deriblant meg selv, har skrevet masteroppgaver om dette temaet. Min veileder, Professor Geir Jordet, har skrevet doktorgrad om temaet, og han har og publisert en artikkel der han undersøkte hodebevegelser bort fra ballen (søk) på 118 spillere i Premier League (Jordet, Bloomfield, & Heijmerikx, 2013).

Noen av funnene som har kommet fram hittil:

  • De spillerne på toppnivå som søker mest, ligger på cirka 0.6-0.8 søk per sekund. Altså søker de mellom 6 og 8 ganger i de 10 sekundene før de mottar ballen.
  • Disse tallene er også gjeldende for de beste junior- og guttespillerne.
  • En undersøkelse av unge spillere i Ajax viser at sentrale midtbanespillere og midtstoppere søker mest, mens vinger og backer søker kun halvparten så mye, i offensive situasjoner.
  • Søksfrekvens og antall søk har til dels stor betydning for prestasjon når det gjelder etterfølgende pasning.
  • Det å være god til å søke er en nødvendighet for å spille på toppnivå, men det finnes ingen klare bevis enda på at visuelle perseptuelle ferdigheter skiller de aller beste.

Lignende prosjekter gjøres når dette skrives. Vi gjør blant annet nå en studie der vi reiser og filmer alle hjemmekamper til en av Europas aller største klubber og leverer fortløpende omfattende søksanalyser til denne klubben. I tillegg har jeg nylig gjort en studie ved bruk av eye-tracking-briller hos midtbanespillere i to norske eliteserieklubber. Data her kan forhåpentligvis ta forskningen på dette feltet enda litt videre, ved at vi nå kan se eksakt hva spillerne ser på i ulike situasjoner i kampen.

Hvordan trene dette

Hvordan trener vi opp disse ferdighetene? Når bør man starte? Et spørsmål min veileder ofte stiller er: “Når lærer vi ungene våre å se til begge sider før man krysser veien?” Poenget er at denne ferdigheten bør være en del av ferdighetslæringen fra så tidlig alder som mulig. I Fotballprogresjon Norge (FPN), som jeg har vært en del av i flere år, lærer vi spillerne å se seg rundt i alle øvelser fra 5-årsalderen. En typisk øvelse her er at spillerne fører rundt hver sin ball i høyt tempo med ulike føringsteknikker og oppgaver samtidig som treneren går rundt og holder opp fingre i været. Fingrene blir oppe i et par sekunder før de tas ned igjen, og så kommer et nytt antall fingre opp. Etterpå spør man spillerne hvor mange fingre man hadde oppe til sammen i løpet av de 20-30 sekundene den sekvensen varte. Dette oppfatter jeg som en god måte for de aller yngste å lære seg at de skal se bort fra ballen for å hente inn informasjon. Det er også her viktig at de virkelig skal SE etter noe, og ikke bare vri hodet sitt uten at de henter inn informasjon.

Bilde123
Fra prøveprosjekt med ”briller” hos FPN. Sirkel illustrer hvor spilleren fikserer blikket.

Det er viktig å påpeke at den ovennevnte øvelsen er en innledende øvelse som jeg kun bruker på de yngste eller som en del av oppvarmingen hos de litt eldre. Det er nemlig viktig at den visuelle perseptuelle treningen i all hovedsak gjøres kampspesifikk. En bedre måte å øve på dette i alle aldre er eksempelvis å fryse spillet og si at alle spillerne skal lukke øynene sine. Så spør du som trener om han/hun kan peke på alle medspillerne sine, eller om han/hun kan si hvor de to nærmeste motspillerne befinner seg. Dette gjør at spillerne umiddelbart blir oppmerksom på at de må se seg rundt hele tiden for å ha kontroll på omgivelsene sine.

Hvilken type øvelse du som trener bruker er også viktig i forhold til om du trener på visuell persepsjon på en god måte eller ikke. Som vi vet, ser spillere på øverste nivå veldig mye bort fra ballen for å lete etter informasjon. Så hva skjer hvis vi lager en pasningsøvelse uten motstand og med en bestemt retning? Det vi ser er at spillerne utelukkende ser på ball. Og hva skjer hvis spillerne blir eksperter på å slå pasninger til hverandre der de kun ser på ballen? Jo, da vil de gjøre det samme i kamp. Dette blir feillæring i praksis, når vi vet at de beste spillerne er i stand til å gjøre søk mens en pasning er på vei imot dem.

Videre er det ikke alltid frekvensen på søk som er det viktigste. Minst like viktig er timingen på søk. De beste spillerne ser på ballen når ballfører gjør et touch eller spiller en pasning, mens de utfører søk mellom ballførers touch, eller når ballen flyttes fra en spiller til en annen. Dette gjelder også i situasjoner der medspillere håndterer ballen, ikke bare spiller den til deg. Idet en spiller foretar en berøring med ballen vil det være nødvendig å ta inn den informasjonen så raskt så mulig – om ballen tas med til venstre eller høyre, framover eller bakover osv, så akkurat DA bør man se på ballen, mens det mellom berøringene er annen informasjon rundt deg som er viktigere.

Helt til slutt vil jeg beskrive min drømmeøvelse for å trene spillerne i dette:

Rektangulær bane (30 x 45 m) med to små mål på hver kortlinje. 4 lag fordelt på 4 ulike farger (blå, gul, rød, svart). Du starter for eksempel med blått og gult mot rødt og svart. Du kaller den ene kortlinja for hvit og den andre for oransje. Underveis i spillet endrer du plutselig på hvilke lag som spiller mot hverandre. Du roper ut “blått og rødt mot hvit linje”. Da spiller blått og rødt på lag mot den hvite kortlinja, mens svart og gul spiller på lag mot den oransje kortlinja. Lagene teller selv hele tiden stillingen sin som lag. Denne type øvelse gir en “overload” av perseptuelle inntrykk, og gjør at spillerne er nødt til hele tiden orientere seg i forhold til retningen spillet skjer i og hvilke medspillere man har, samtidig som man jobber med den fotballen man ønsker å utvikle uavhengig av filosofi.

Hvis noen vil vite mer om dette temaet eller ønsker å finne ut hvor de kan finne forskning på området, ta gjerne kontakt på mail: aksumfootballcoaching@gmail.com

Når lærer vi ungene våre å se til begge sider før man krysser veien?”

Advertisements

1 thought on “Ekspertartikkel – Visuell persepsjon i fotball

  1. […] Ekspertartikkel – Visuell persepsjon i fotball […]

Leave a Reply