Posted on Leave a comment

Språket som skal snakkes i fotballen

Hovedtrenere i klubber er noen ganger omgitt av mennesker som ikke kommer fra fotballen. Disse menneskene skal for øvrig bistå deg og laget ditt å vinne flere kamper. Det kan være mentale trenere, fysiske trenere, prestasjonsanalytikere – eller noe annet fancy tittel som er oppfunnet på et universitet. Det viktige er å huske at disse skal hjelpe spillerne til å forbedre seg for å vinne kamper, men dette er ikke alltid utgangspunktet hos personene som kommer utenfra:

De kan komme sine egne tanker om hvordan ting bør gjøres. Kanskje implementerer de en “forbedre din egen spesialitet-innstilling” hos spillerne. Dermed bidrar ikke disse personene til å forbedre laget, men å forbedre spillernes egne spesialiteter – være seg teknikk, finesser eller noe annet som spillerne bruker i større grad for sin egen del en for lagets beste. Dette kan skje når hovedtreneren mister den totale kontrollen på hva slags metoder som benyttes imot spillerne.

Et interessant spørsmål er – om disse spesialistene som kommer utenfra fotballen benytter muligheten til å bruke spillerne som deres eget verktøy? Først må det presiseres at disse personene kanskje ikke forstår fotballens kontekst, de forstår kanskje ikke selv om de sier at de gjør det. For det andre er disse ofte eksperter på sine egne felt, og forstår dermed ikke hierarkiet i fotballtrening. Dette er ikke nødvendigvis deres egen feil – da de kommer fra en akademisk bakgrunn.

Utfordringen for noen fotballtrenere er at de ikke forstår hvordan de skal utnytte disse spesialistenes styrker for å forbedre laget. Dette skyldes ofte utfordringer mellom personer fra ulike kontekster, nemlig akademisk- og sportslig bakgrunn. Dette blir raskt skummelt for trenerne, og bidrar til å gjøre det vanskeligere å etablere en riktig kontekst. Dermed blir det enklere for hovedtreneren bare å la spesialisten skure på med sitt, og håpe på det beste. Dette er trolig hovedgrunnen til at disse spesialistene får muligheten til å drive potensiell negativ innflytelse på spillerne – negativ i lagets perspektiv.

Det er hovedtrenerens ansvar å være sikker på at spesialistene som bringes inn i spillet allerede er klar over fotballens kontekst, og hvilken rolle de er forventet å fylle i en fotballkontekst. Det er også hovedtrenerens ansvar å se til at samtlige ressurser snakker samme språkkontekst. Dette språkproblemet er grunnen til at fotballforbund utdanner sine trenere i slikt “mambo-jambo språk” som spesialistene bruker for å ha en større sjanse til å forstå hva spesialistene kommuniserer i sitt mer akademiske språk. Dette er selvsagt motsatt av hvordan det bør være. Når disse spesialistene kommer inn i fotballen, så er det de som bør læres opp til å forstå begrepene “press”, “pasningsspill” og “skape rom” – og ikke omvendt!

For fotballtrenere som er i posisjonen at de har mulighet til å hente inn folk fra utenfor fotballen – det er viktig å huske at det er deres ansvar å sørge for at spesialistene forstår fotballkonteksten. Når disse spesialistene er fullstendig klar over hva de er forventet å gjøre, så kan de bli en verdifull ressurs for å forbedre laget!

Marcus Walfridson har gitt oss tillatelse til å publisere oversatte artikler fra hans blogg https://mwalfridson.com/

Originalartikkel:https://mwalfridson.com/2018/01/10/what-language/

Advertisements

Leave a Reply