Posted on 1 Comment

Hvordan utvikle kognitive prosesser

Kognitive prosesser er nøkkelen for alt som foretas i kamp. Definitivt et trendtema, men det er ikke like lett å få tak i relevant informasjon på dette komplekse temaet. I denne artikkelen følger utdypende forklaring med følgende gode illustrasjoner og eksempler som gjør det enklere å forstå. En liten helge-kos er en god øvelse å ta med seg inn i trenings-hverdagen. God lesning på temaet: kognitiv utvikling hos fotballspillere. 

Under kamper møter alle spillerne situasjoner som krever rask og korrekt håndtering. Evnen til å ta gode avgjørelser er av avgjørende betydning. Hva er disse avgjørelsene basert på, og hvordan bør trenere veilede spillerne slik at de kan forbedre sin evne til å ta gode avgjørelser?

Et poeng her er at man ønsker spillere som tar gode avgjørelser uavhengig av treneren. Spillerne bør opparbeide egenskapen å tenke selv, slik at når de møter situasjoner, så vet de instinktivt hva de bør gjøre. Hensikten er å gi spillerne et verktøy som gjør at de ikke frykter å ta egne avgjørelser.

I hvilken ende bør trenere starte denne opplæringen? La oss for et øyeblikk bryte ned avgjørelsesprosessen til det mest grunnleggende: Det første som skjer i prosessen er at spillerne ser. Dette er det enkleste å forholde seg til. Deretter fatter de en bevisst beslutning om hva av det de ser som fortjener mest oppmerksomhet basert på hva de har sett.

Utgangspunktet er altså synet, og ikke nødvendigvis hva det bevisst rettes oppmerksomheten mot. Grunnelementet i treningen er informasjonen spillerne mottar. Det er informasjonen de mottar gjennom å se som skal brukes for å fatte gode avgjørelser. Forhåpentligvis skal treningen bidra til at de kan få mest mulig igjen fra informasjonen som de mottar i kamp.

En utfordring i kamp er at spillerne beveger seg hele tiden. Dette gjør det vanskelig fordi de stadig må forholde seg til stadig skiftende omgivelser. Derfor bør de alltid starte med å vurdere hva slags retning og område av banen han skal ta mest hensyn til. Dette høres kanskje åpenbart ut, men husk at der er mange stimulanser som kan virke forstyrrende på for eksempel unge fotballspillere som har mer enn nok med å holde på kontroll på strukturen på banen. Under følger et eksempelbilde på en spillers persepsjon. Kall det gjerne synsfelt.

Under følger en oversiktlig smørbrødliste i persepsjons-trening:

1) Skann/søk område

Samle informasjon gjennom å bevege hode, sjekke om du har motstandere i ryggen, er du i annen spillers rom, osv.

2) Vurder egen kroppsstilling

Eventuelt korriger hvordan du står i forhold til hva du har registrert i ditt søk.

3) Vurder posisjonering

Eventuelt korriger hvordan du er plassert i forhold til hva du har registrert i ditt søk.

Typer av informasjon

– Ballen

– Hvor er det gunstige rom?

– Hvor er det motstandere?

– Hvor er det medspillere?

All informasjon må tolkes i sammenheng med egen posisjonering, lagets spillestil, anbefalinger fra laget, vurdering av risiko og til slutt hvilken avgjørelse som vil føre til en handling som gavner laget i best mulig grad.

Eksempel: Hvis medspiller har ball, og er under press, bør man da gjøre et aggressivt bevegelsestrekk eller gi støtte? Et eksempel på denne situasjonen kan sees i videoen under, hvor det er Cesc Fagregas (blått lags nummer 4 på ryggen) som skal følges med på.

Enkelt forklart kan man si at alt handler om hvor bevisst man er. Men hvordan bli bevisst uten å trene på det?

Disse reglene er enkle å huske, men hvor ofte benyttes dem i kamp? Er de virkelig så enkle å bruke, selv om vi anerkjenner  hvor viktige de er? Trenere er ofte fornøyde dersom de ser at spillerne er flinke å sjekke seg bak ryggen etter motspillere, men hvor ofte er de flinke på de andre søkene? Er ikke de like viktige? Dersom du stiller spørsmål til spillerne om deres tankerekke før avgjørelsene tas, og de svarer “Jeg bør bevege meg i støtte for ballfører”, så er det kan hende riktig svar, men dette kan være en innlært frase. Betyr det at de forstår grunnene til at det er riktig svar?

Kognitive prosesser er noe av det vanskeligste å utvikle fordi de skjer inne i spillernes hoder. Alt som trenere faktisk kan gjøre for å hjelpe spillerne i disse prosessene er å reprodusere situasjoner som gir riktige rammer for utvikling.

Hvor bør angripere gi støtte til ballfører? Hvilken fot skal de ta ballen imot med? I hvilke retning skal de bevege seg inn i? Alle disse detaljene krever bevissthet og gode søk for å samle så mye informasjon om omgivelsene som mulig.

Det er avgjørelsene som skiller klinten fra hveten!

Eksempeløvelse

Øvelse: Persepsjon

Regler

  • Spill 5v5 i sone B
  • Mål scores ved å kontrollere ballen i sone A (retning: angrep-forsvar)
  • Laget med ballen + joker skal la ballen sirkulere fra den ene siden til den andre. Forsvarende lag skal holde strukturen i undertall.

Anbefalinger

  • Forsvarende lags spillere bør stå mellom ballen og målet (sone A). Hensikten her er at forsvarsspillere skal holde kontroll på ball og nærmeste angriper samtidig (samle informasjon

Eventuelle innvendinger trener kan bruke under øvelsen

  • Hva slags kroppsstilling er mest hensiktsmessig for å samle relevant informasjon angående farlige rom å kontrollere?
  • Hva annet kan du gjøre for å holde kontroll på ballen og motstanderne?

Slawek Morawski og Julián Genoud har gitt oss tillatelse til å publisere denne artikkelen. Originalartikkel: Rondos futbol 

Slawek Morawski står bak bloggen Mindfootballness.

Advertisements

1 thought on “Hvordan utvikle kognitive prosesser

  1. […] Les hele artikkelen her […]

Leave a Reply