Posted on Leave a comment

Hvorfor/hvordan trene bedre med visualisering?

Visualisering er et verktøy som kan gi gunstig effekt når det brukes riktig. Fordi våre fysiske handlinger i bunn og grunn baseres på det som skjer i topplokket på oss, så er det til hjelp at vi har gjennomgått handlingene mentalt i forveien for de fysiske handlingene. På denne måten øker vi sannsynligheten for å lykkes.

Continue reading Hvorfor/hvordan trene bedre med visualisering?

Advertisements
Posted on 1 Comment

La barna slippe maset om hvordan ting var før

Dette er en gjesteartikkel skrevet av Tomas Evanger, ansvarlig for spiller- og trenerutvikling i barneavdelingen i norsk toppklubb og bidrar som trener og grasrottrenerveileder i krets. Han har erfaring som utviklingsansvarlig for barnefotball i bredde- og toppklubb og trenerbakgrunn i Spania. I tillegg står han bak siden fotballutvikling.no. Tomas og jeg møttes for første gang på UEFA B samling i Tromsø, hvor vi begge tilfeldigvis spiste en grytidlig frokost for å jobbe med egne prosjekter. Slik skulle det ikke gå, da vi heller satt å diskuterte spillerutvikling hele morgenen – og har holdt samtalen gående siden. – Jonas Munkvold

Continue reading La barna slippe maset om hvordan ting var før

Posted on Leave a comment

Unge trenere er for egosentriske og må slappe mer av

Jeg liker det ikke når trenere tar svært aktive grep for å få spillerne sine til å lytte på hva som blir forklart av for eksempel taktiske instruksjoner. Selv har jeg gjort dette jeg nå kritiserer massevis av ganger, og kommer sikkert til å gjøre det igjen. Det er fordi det er irriterende når man skal formidle noe man har brukt tid på å forberede, og så føler man at spillerne ikke følger med. Hva er så galt med at trenere ikke nødvendigvis har alles øyne rettet mot seg? Er dette bare et eksempel på trenerens egosentriske utgangspunkt?

Continue reading Unge trenere er for egosentriske og må slappe mer av

Posted on 1 Comment

Forbedret selvtillit gjennom eksterne faktorer

I fotballen ser man til stadighet spillere som gjør det dårligere eller bedre enn forventet etter å ha skiftet beite. Et av de mer kjente eksemplene er Diego Forlan, som både før og etter tiden i Manchester United var en kvalitetsspiller, men som ikke lyktes i den engelske industribyen. Yngre lesere kan bruke Angel Di Maria som referanse.

I begge spilleres tilfeller var trolig den største faktoren for at de mislyktes eksterne faktorer, altså faktorene som lå utenfor deres egen kontroll. I deres tilfelle det naturlig å tenke at de mistrivdes i manchesterklimaet og lengtet etter bedre klima, eller en annen bykultur. Det lå ikke i deres kontroll å bestemme hvordan miljøet i Manchester var, og dette bidro negativt for deres trivsel og dermed også selvtillit i jobben deres. Denne artikkelen kommer til å omhandle eksterne faktorer, og hvordan trenere kan bruke slike eksempler som gode metaforer.

Continue reading Forbedret selvtillit gjennom eksterne faktorer

Posted on Leave a comment

Vær et eksempel som leder

Dette er noe jeg har jobbet mot hele tiden som trener. Ved å gå foran som eksempel for hvordan vi oppfører oss og ter oss som representanter for klubben vår. Hvorfor er det så viktig? Det handler om at vi utdanner mennesker, ikke bare trener fotballspillere. Man kommer langt med god, gammel folkeskikk.

Continue reading Vær et eksempel som leder

Posted on Leave a comment

Et moralsk dilemma fra egen erfaring

Vi hadde innendørs fotballtrening. En av spillerne våre tygde på en tyggegummi mens han spilte. Fra et personlig ståsted liker jeg ikke at spillere gjør det når de spiller fotball. For det første synes jeg det ikke ser profesjonelt ut. Kan hende er ikke profesjonelt det riktige ordet, men for meg er det det. Jeg synes det gjør noe med hele spillerens holdning. Jeg synes hele fokuset bør være på å spille fotball. Dessuten er jeg redd for at de skal sette tyggegummien i halsen. Ikke fordi det er livstruende, men det vil påvirke prestasjonen.

Continue reading Et moralsk dilemma fra egen erfaring

Posted on Leave a comment

Hvordan hjelpe spillere med lav selvtillit

En teori om at en spiller har lav selvtillit i fotballsammenheng kan bekreftes ved å se klare tendenser i prosessen med å ta valg. Usikkerhet i reaksjonene før ballmottak, lav selvtillit i utførelse av valg og generell liten grad av bestemthet i sine aksjoner. Spillere som ikke søker ballkontakt er sannsynligvis lite trygg på sine ferdigheter med ballen.

Continue reading Hvordan hjelpe spillere med lav selvtillit

Posted on Leave a comment

Dann sterk lagfølelse med spilleres vinnervilje og selvtillit

Forskjellen på seier og tap i tette kamper avgjøres ofte av hvor sterk vinnerkulturen i lagene er. Trenerens rolle i utviklingen av vinnerkultur spiller selvsagt en stor rolle, men det mener jeg spillerne gjør også. Ikke bare i form av at trenerens energi overfører vinnervilje til dem, men vet at noen spillere har en sterk indre vinnervilje som ofte overgår selv trenerens. Spesielt på lavere nivå er dette realistisk. Treneren behøver ikke være den sterkeste bidragsytende faktoren i utviklingen av kulturen innad i laget. I alle lag er det en gruppe med få til flere spillere med stor vinnervilje og selvtillit. De er det jeg kaller selvgående spillere, og kan gjøre trenerens jobb enklere.

Continue reading Dann sterk lagfølelse med spilleres vinnervilje og selvtillit