Posted on 1 Comment

La barna slippe maset om hvordan ting var før

Dette er en gjesteartikkel skrevet av Tomas Evanger, ansvarlig for spiller- og trenerutvikling i barneavdelingen i norsk toppklubb og bidrar som trener og grasrottrenerveileder i krets. Han har erfaring som utviklingsansvarlig for barnefotball i bredde- og toppklubb og trenerbakgrunn i Spania. I tillegg står han bak siden fotballutvikling.no. Tomas og jeg møttes for første gang på UEFA B samling i Tromsø, hvor vi begge tilfeldigvis spiste en grytidlig frokost for å jobbe med egne prosjekter. Slik skulle det ikke gå, da vi heller satt å diskuterte spillerutvikling hele morgenen – og har holdt samtalen gående siden. – Jonas Munkvold

Continue reading La barna slippe maset om hvordan ting var før

Advertisements
Posted on Leave a comment

Trenerutvikling med mentor

Jeg tror jeg er en god trener, men samtidig vet jeg at jeg ikke er en god trener, jeg er sannsynligvis helt middelmådig. Men jeg vet ikke, og fordi min bakgrunn, min karrierevei og mine ambisjoner er unik bør jeg unngå å sammenligne med meg de rundt. Og det er noe av det som gjør det å være leder vanskelig.

Continue reading Trenerutvikling med mentor

Posted on 7 Comments

Utvikle en spillestil – Spillteori

En ikke uvanlig misforståelse er at spillestil er noe som kun påvirker kampen. At man trener som vanlig hele uka, så tegner noen sirkler og piler på tavla, og vipps så har man en spillestil. Hadde det vært sannheten hadde ikke spillestil vært en stor sak. Mange tror det kun er de på det aller øverste nivået som trenger å ha en slags ide om hvordan laget deres skal fremstå, det er også feil. Alt du coacher, instruerer eller tilrettelegger for på trening gir resultater i hvordan dere spiller når det gjelder.

Continue reading Utvikle en spillestil – Spillteori

Posted on Leave a comment

Rondos

Johan Cruyff, en av firkantens «oppfinnere», beskrev den slik:

«Everything that goes on in a match, except shooting, you can do in a rondo. The competitive aspect, fighting to make space what to do when in possession and what to do when you haven’t got the ball, how to play ‘one touch’ futbol. How to counteract the tight marking to win the ball back.»

Rondos er en possession-øvelse, tradisjonelt sett 4v1 eller 6v2, både størrelse, form og antall spillere kan manipuleres for å få frem ønskede momenter.  Under ser vi Barcelona spille firkant i sirkel med 8v2.

Rondos0.jpg

Man blir ikke Barcelona av å spille firkant for firkantens skyld. Før man bestemmer antall spillere/forsvarere og størrelse og form på firkanten bør man ha klart for seg hva som er målet med øvelsen. Hva vil du som trener coache på, og hva skal spillerne bli bedre på. Målrettet trening gir best resultat.

Rondos1.PNG

Vil man bruke øvelsen til å trene angrepsmomenter, som pasninger, kan det lønne seg å ha et stort område for å gi økt mestring. For så å endre betingelsene eller gjøre rommet mindre for å gi angrepsspillerne mindre tid/rom. I en 4v1 firkant som på bildet over kan man bla. fokusere på momenter som bevegelse uten ball og kamuflering av pasning. Det er også en fin mulighet til å lære unge spillere om pasningsskygge.

Om det er bevegelse uten ball man vil fokusere på kan det være en ide å ha 3v1, og dermed la en av linjene være ledig. Da må spillerne ofte flytte seg hurtig for å hele tiden gi ballfører to pasningsalternativer. Linjen på motsatt side av ballfører vil da som oftest være «ubemannet», men det avhenger av forsvarers bevegelser.

En vanlig feil er at spillerne står på kjeglene istedenfor på linja. Står man på en kjegle har man kun 90 grader med valgmuligheter, på linja har man 180. Av samme grunn som det ikke er en fordel å stå ved cornerflagget i kamp bør man derfor be spillerne bevege seg langs hele linja.

Rondos2.PNG

I illustrasjonen over er det to forsvarsspillere og vi har endret form og størrelse. Her er det ideelt å trene første- og andreforsvarer. En i press, og en i sikring. Gir man angrepslag poeng (evt at forsvarere må bli i midten en runde til) for hver pasning som «splitter» forsvarsspillerne tar de fort til seg dette.

Rondos3.PNG

Førsteforsvarer velger hvilket rom de skal låse av, og hvor de skal lede ballen. Andreforsvarer må forsterke det valget og være klar til å gå i press når pasningen går. På bildet over ser vi hvilke spillere som er satt i pasningsskygge når førsteforsvarer tvinger ballfører mot høyre samtidig som andreforsvarer hindrer en pasning mellom dem samtidig som han er klar til å bryte en lengre pasning. Andreforsvarer må nå forberede seg til å bli førsteforsvarer når pasningen blir slått.

Kommunikasjon vil alltid være andreforsvarers rolle ettersom han har et bedre overblikk av situasjonen enn førsteforsvarer. Men det forventes at begge kommuniserer med hverandre, både verbalt og non-verbalt (peke, kroppsposisjonering osv.).

Rondos4.PNG

For å øke vanskelighetsgraden kan man introdusere en forsvarsspiller og en angrepsspiller til i midten. Angriperen kan gjerne kalles edderkoppen ettersom han må binde spillet sammen og hadde hatt behov for et par bein til på grunn av det høye tempoet han må jobbe i. Edderkopprollen er veldig rollespesifikk mot spillere som spiller sentralt i banen, men er god trening for alle. Ofte ser man edderkoppen bli veldig trukket mot ballfører istedenfor å søke ledig rom. Dersom ballfører møter i situasjonen over gjør han det vanskelig for ballfører ettersom han trekker med seg enda en forsvarsspiller. Hvis han i stedet holder litt avstand og prøver å få ballen forbi spillere/gjennom ledd vil det være mye enklere for resten av angriperne.

Her kan man også gi poeng for pasning mellom to forsvarsspillere for å sørge for at de jobber som en enhet. Samtidig oppfordrer man indirekte angrepsspillerne til å søke gjennombrudd så ofte som mulig.

Firkanten kan også utvides til å også inkludere avslutninger, kontringer eller alt annet mellom himmel og jord. Her må trener være kreativ og planlegge nøye, for så å prøve seg frem, gjerne feile for så å mestre. Det finnes ingen fasit.