Posted on Leave a comment

Expert Interview: Mason Minister about Relative Age Effect

Undertegnede møtte Mason for første gang på vei til et FA kurs i 2015. Siden det har vi diskutert og snakket mye fotball, vi blir sjeldent enige, men lærer mye på veien. Jeg er svært fornøyd med å ha fullført dette intervjuet om relativ alderseffekt, som Mason nå skriver bacheloroppgave om, og tror vi i Norge har mye å lære om temaet.

 

Continue reading Expert Interview: Mason Minister about Relative Age Effect

Advertisements
Posted on Leave a comment

Talent

Carol Dweck skriver i boken Mindset at troen på medfødt talent er en lettvint unnskyldning for trenere, lærere og foreldre uten selvtillit eller bevissthet over egen rolle. Helt fra barna begynner å spille fotball hører vi foreldre og trenere snakke om hvor talentfulle – eller klønete – disse barna er. Troen på at man er født med et gitt potensiale gir skremmende resultater. Det fører til at de som ikke opplever mestring gir opp, for de er jo ikke født til det, og det fører til at de som opplever mestring gir seg når det blir tøft av frykt for å feile eller måtte jobbe for hardt. I denne troen er man enten født til å være suksessfull eller ikke, å måtte jobbe hardt for noe betyr at du aldri er, har vært eller kan bli god nok.

Continue reading Talent

Posted on Leave a comment

Bokanmeldelse – Bok om lederskap basert på Sir Alex Fergusons tankesett

«How to think Like Sir Alex Ferguson – The business of winning and managing success» er boken kalt, den er skrevet av professor Damian Hughes og tilbyr en rekke tips til hvordan du som leder kan oppnå ønskede resultater. Boken fremstiller Ferguson som en varm, sjarmerende og jovial type. Hårføneren brukte han sjeldent, og såfremt spillerne viste at de ville vinne og gjorde så godt de kunne ville han være fornøyd.

Continue reading Bokanmeldelse – Bok om lederskap basert på Sir Alex Fergusons tankesett